{$lblSkipToContent|ucfirst}

Card image

Om de langste levensduur en de beste oppervlaktekwaliteit te krijgen, bieden wij een ruime keuze uit veldcontrolediensten.

Veldcontrole

Veldcontrole

Een GrassMaster Solutions-specialist brengt over het algemeen drie keer per jaar een bezoek aan de locatie om: 

 • de conditie te beoordelen 
 • problemen vast te stellen met betrekking tot onderhoud en/of prestaties en bespeelbaarheid (hardheid of zachtheid, irrigatie, bemesting, grasafdekking en kwaliteit) 
 • onderhoud en training te bespreken met de terreinbeheerder 

Veldcontrole wordt aangeboden bij elke nieuwe installatie van GrassMaster en PlayMaster en wordt aangepast aan de behoeften van elk veld en de voorkeuren van het management.

Card image cap

Veldonderhoud

Veldonderhoud

Het onderhoud van een hybride veldsysteem van GrassMaster Solutions lijkt sterk op dat van een natuurlijk sportoppervlak en zal per locatie verschillen.

Bij afgesloten sportstadions en open trainingsvelden spelen bijvoorbeeld veel verschillende factoren een rol die het juiste onderhoudsplan dicteren. Desalniettemin moeten terreinbeheerders altijd rekening houden met:

 • aanwezigheid van natuurlijk licht
 • luchtbeweging
 • lokale weersomstandigheden
 • locatiespecifieke microklimaten
 • gebruiksfrequentie

Veldonderhoud kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën, inclusief:

 • maaien
 • beluchting
 • ventricuteren / harken
 • irrigatie
 • plantenvoeding
 • ziekte- en ongediertebeheersing
 • herstel aan einde van seizoen
 • inventaris van machines
1. Maaien

Het meest voorkomende en waarschijnlijk belangrijkste onderhoudsproces is maaien. De maaihoogte en -frequentie zijn afhankelijk van:

 • weersomstandigheden
 • conditie van de het oppervlak
 • speelconditie gevraagd door het teammanagement
 • gebruiksfrequentie

Drie soorten maaiers zijn nodig voor het beheer van een GrassMaster- of PlayMaster- veld:

Draaiende loopmaaiers zijn ideaal voor het verzamelen van los afval, vooral na gebruik van het terrein, en helpen om de oppervlakhygiëne te behouden en de ophoping van gazonvilt te verminderen door de hoeveelheid organisch materiaal op het oppervlak te beperken.

Cilinderloopmaaiers worden gebruikt vanwege hun schaarmaaitechniek, waardoor elk grassprietje perfect wordt gemaaid. Dit is belangrijk voor de presentatie en de gezondheid van de plant.

Berijdbare cylindermaaiers moeten spaarzaam worden gebruikt, vanwege hun gewicht en de effecten op het veld, met name in de wintermaanden. Ze kunnen echter wel worden gebruikt wanneer tijdsbeheer cruciaal is en er geen andere optie is. 

Card image cap
2. Beluchten

Het beluchten van het profiel heeft veel voordelen:

 • Maakt waterinfiltratie en oppervlakafwatering mogelijk
 • Verbetert wortelgroei en -ontwikkeling door het creëren van porieruimte (lucht) in het profiel
 • Maakt nieuwe bovenlaagbedekking in het bestaande profiel mogelijk
 • verbetert oppervlakniveaus en kan de zaai- en bespeelbaarheid van het veld verbeteren
3. Verticuteren/harken

Een dichte graszode met mechanische middelen verticuteren, harken of uitdunnen is een goede praktijk wanneer de veldomstandigheden optimaal zijn. Dit proces maakt nieuwe groei mogelijk, stimuleert de gezondheid van planten en bevordert de oppervlaktehygiëne door dode of rottende stoffen van het oppervlak te verwijderen. Ook het overzaaien van het veld met 100 kg per hectare met het voorgeschreven zaaigoedtype is een goede praktijk.

Card image cap
4. Irrigatie  

Water is een belangrijk bestanddeel van gras voor onder andere fotosynthese en het transport van voedingsstoffen. De gezondheid van de plant en de gewenste speeleigenschappen van het veld zijn afhankelijk van het juiste bodemvochtgehalte. 

Een hybride grasveld van GrassMaster Solutions vereist een automatisch systeem dat een uniforme besproeiing over het hele speelveld biedt en zorgt voor een consistent vochtgehalte voor optimale veldprestaties en bespeelbaarheid. 

5. Plantenvoeding

Plantenvoeding is het toevoegen van stoffen die nodig zijn voor de groei en het metabolisme van planten, Ze wordt gewoonlijk in korrelvorm of in vloeibare vorm toegediend.
Daarom is het uitvoeren van regelmatige bodemvoedingsstoffenanalyses van cruciaal belang om gedetailleerde plant- en bodembehoeften vast te stellen


6. Ziekte- en plaagbeheer 

Gras is gevoelig voor stress, waardoor de kans op ziekten veroorzaakt door bodem- en luchtpathogenen en insecten toeneemt.

Fungiciden voor grassen kunnen in een geïntegreerd programma voor veldbeheer worden gebruikt als zowel preventieve als curatieve maatregelen tegen ziekten. Beheersing van ongedierte kan worden bereikt met regionaal goedgekeurde insecticiden.

Goede culturele praktijken bij het veldbeheer zijn de beste verdediging tegen vernietigende ziekten en plagen.

7. Herstel aan het einde van het seizoen 

Herstelwerkzaamheden aan het einde van het seizoen zijn belangrijk om de prestaties van het platform te behouden voor het komende seizoen en om de levensduur van uw hybride grasvelden van GrassMaster Solutions te waarborgen.

Herstelstappen zijn:

 • alle vegetatie verwijderen, inclusief organische ophoping en eventuele aanwezige rietlaag
 • ongewenste planten verwijderen
 • een schoon en gezond groeimilieu voor het gras creëren
 • het bodemprofiel beluchten
 • goede afwatering, oppervlakniveaus en bespeelbaarheid waarborgen
 • omhoog zetten van vezels boven het zand om oppervlaktestabiliteit en optimale prestaties te waarborgen
 • een gezonde, nieuwe graszode laten groeien

NUTTIGE APPARATUUR

WLLT-factoren (wind, lucht, licht en temperatuur) spelen een belangrijke rol in grasontwikkeling en -kwaliteit. Gelukkig zijn er veel innovatieve tools ontwikkeld die veldmanagers de middelen geven om de vereiste grasgroeifactoren te versterken en het hele jaar door en in alle klimaten de gezondheid van gras te ondersteunen.

Lucht

Bodem-/subluchtsystemen zorgen voor ondergrondse besproeiing en ventilatie die de lucht/vochtverhouding binnen de wortelzone beheren.

Licht

Groeilampen zorgen voor fotosynthetische verlichting en worden ingezet in combinatie met veldafdekkingen en/of verwarmingssystemen om het veld de juiste combinatie van temperatuur en licht te geven. Lichtinstallaties worden gebruikt om de plantengroei te stimuleren en de oppervlaktekwaliteit en -prestaties te verbeteren.

Card image cap

Temperatuur

Card image cap
Veldafdekkingen

De veldafdekkingen worden gebruikt om het gras te beschermen en te onderhouden. Hierdoor kan ook de veldtemperatuur worden verhoogd om de kosten van ondergrondse verwarmingssystemen te drukken.

Ondergrondse verwarming

In koudere klimaten wordt een combinatie van veldverwarming en -afdekkingen gebruikt om het veld te beschermen. Tijdens de koudere maanden is het onderhoud van het veld gericht op stressmanagement. Ondergrondse verwarmingssystemen zorgen voor 90 minuten speeltijd zonder dat het veld bevriest tijdens de wedstrijd.

Ondergrondse koeling

In warmere klimaten voorkomen ondergrondse koelingssystemen verwelking en vertragen ze uitdroging van het veld.

R&D

Research & Development, altijd

Card image cap

Hoe goed de systemen van GrassMaster Solutions ook zijn, het bedrijf legt de lat steeds hoger; daarom houdt het zich al sinds 1989 bezig met R&D, toen het eerste hybride grassysteem met een gepatenteerde installatiemethode werd uitgevonden.

Eigen vezeltechnologie

Het garen in alle varianten van de GrassMaster-velden zijn door ons ontwikkeld en worden speciaal gemaakt voor toepassing in hybride grasvelden. Dit alles in samenwerking met toppartners om de optimale combinatie van ondergrond en vezel te creëren.

Al bijna 30 jaar deelt GrassMaster Solutions zijn kennis met de beste terreinbeheerders om zijn hybride grassystemen te optimaliseren voor alle soorten veldsporten, multifunctionele locaties en andere niet-sporttoepassingen zo divers als dijkversterkingen! GrassMaster Solutions is er trots op dat het veel van de machine- en vezeltechnologieën heeft gepatenteerd, zowel in het verleden als op dit moment en in de toekomst.

Card image cap
Naaitechnologie

De eerste naaimachine die werd gebruikt, werd speciaal ontworpen en is over verschillende modellen heen geëvolueerd:

 • De GEN 3-machine heeft minder hydraulische bewegingen, verkort de cyclustijd met 25% en levert nauwkeuriger snijden en klemmen van garen
 • De GEN 4 is volledig elektrisch, heeft een nog hogere verwerkingssnelheid, en maakt gebruik van een laser voor het uitlijnen van machines.
 • GrassMaster FLEX is volledig elektrisch, zeer compact en perfect voor kleine projecten en reparaties op locatie (patent aangevraagd).
 • De perstechnologie voor graszoden van GrassMaster Solutions maakt het mogelijk nieuw geïnstalleerde graszoden te naaien (patent aangevraagd).